Ferdighet Kunnskapsnivå Erfaring
Internett
HTML / XHTML / DHTML Ekspert 10 år
Cascading Stylesheets Ekspert 8 år
JavaScript Fremskreden 6 år
Dom Scripting Fremskreden 5 år
PHP 5 Tilstrekkelig 4 år
 
Multimedia
Photoshop Ekspert 10 år
Dreamweaver Ekspert 10 år
Image Ready PS2/PS3 Ekspert 10 år
Flash / ActionScript Fremskreden 10 år
Fireworks Fremskreden 7 år
Illustrator Tilstrekkelig 7 år
Adobe InDesign Tilstrekkelig 5 år